Netwerk Orthopedie

Enkele fysio- en huisartsenpraktijken uit de regio’s Alkmaar en Den Helder hebben met de orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep de handen ineengeslagen om samen de behandeling van knieën en heupen te optimaliseren.

 

Netwerk Orthopedie heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, totale knieprothese en voorste kruisbandreconstructie te optimaliseren. De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt.

Het Netwerk Orthopedie biedt een netwerk aan huisartsen, fysio’s en orthopedische chirurgen die sámen de meest optimale behandeling nastreven. Dit betekent onderling goede afspraken maken, met elkaar overleggen, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er minder goed gaat en waar het beter kan. Samen met patiënten testen wij continu de kwaliteit van wat we doen. Door goed naar elkaar te luisteren leren we zo wat goed gaat en wat beter kan. Kortom, samenwerken aan optimale zorg.