Netwerk Artrose

Enkele fysio- en huisartsenpraktijken uit de regio Alkmaar en Den Helder hebben met de orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep de handen ineengeslagen om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren.

 

Artrose is een aandoening waarbij het gewrichtskraakbeen in kwaliteit achteruit gaat. Het kan zich in alle gewrichten voordoen, maar komt het meeste voor in de nek, de onderrug, de knieën, de heupen en in de duimen. Kenmerkend is een langzaam en wisselend toenemend verlies van gewrichtskraakbeen. Vaak is de kwaliteit van het kraakbeen al enige tijd aan het achteruitgaan, voordat er klachten optreden.

Door de afname van kwaliteit en omvang van het kraakbeen kan het gewricht de schokken van een beweging minder goed opvangen. Ook kunnen er veranderingen plaatsvinden aan de botuiteinden; deze bewegen dan minder glad en soepel. Er komt meer kracht op de botten onder het kraakbeen. Het bot probeert deze belasting op te vangen door wat breder te worden, zodat de druk over een groter oppervlak wordt verdeeld. Zo kunnen zich aan de rand van het bot benige uitsteeksels vormen, zogenaamde osteofyten. In een verder gevorderd stadium kan dit alles leiden tot een veranderde stand van het gewricht. Hierdoor worden andere eisen gesteld aan de pezen en spieren rondom het gewricht. Een gevolg hiervan kan zijn: overbelasting, pijn en stijfheid.

Periodiek kan er een ontsteking van het gewricht ontstaan; een van de ideeën is dat er kraakbeendeeltjes vrijkomen in het gewricht die opgeruimd worden door een laagje slijmvliescellen (synovium). Dit kan ontstoken raken en overvloedig gewrichtsvocht gaan produceren (zwelling van het gewricht). Ook kan overgewicht een rol spelen bij gewrichtsontstekingen.

Hoe werk het Artrose Netwerk?
Het Netwerk Artrose biedt een netwerk aan huisartsen, fysio’s en orthopedische chirurgen die sámen de meest optimale behandeling nastreven. Korte lijnen tussen de verschillende disciplines met heldere informatie over de diagnose en werkwijze waarin de patiënt centraal staat. Binnen het Netwerk Artrose werken we volgens het stepped care-model. Een systematische aanpak die voor de behandeling van artrose uit 3 stappen bestaat. Afhankelijk van de klachten en mate van artrose wordt bepaald in welke stap wordt begonnen.

Stap 1

Het doel ligt in stap één op zelfzorg. Middels een duidelijke voorlichtingen geven we inzicht in wat artrose is en wat je er zelf aan kan doen. We nemen oefeningen door die met behulp van de Netwerk Artrose App thuis zelf kunnen worden uitgevoerd. Verder wordt er aandacht besteed aan leefstijladviezen en eventueel gebruik van pijnmedicatie wordt met de huisarts afgestemd. Voortgang wordt met behulp van enkele vragenlijsten na ongeveer vier weken geëvalueerd. Na acht weken vindt er weer een evaluatie plaats met behulp van dezelfde vragenlijsten. Wanneer stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, wordt overgegaan naar stap 2.

Stap 2

In stap 2 wordt er een beweegprogramma onder begeleiding van de fysio ingezet. Naast het beweegprogramma wordt er weer aandacht besteed aan de leefstijl en worden er weer oefeningen doorgenomen die thuis kunnen worden uitgevoerd. Bij personen met overgewicht kan er een samenwerking worden aangegaan met één van onze voedingsconsultenten. Eventuele medicatie wordt weer in overleg met de huisarts afgestemd. Door tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie wordt vooruitgang gemonitord. Indien er een afwijking is in het verwachte herstel vindt er, in overleg met de huisarts, een doorverwijzing naar de orthopeed plaats.

Stap 3

Na de doorverwijzing van de huisarts volgt een afspraak op de polikliniek Orthopedie waar de orthopeed (aanvullend) onderzoek zal verrichten en zal overwegen of andere medische interventies (medicatie of injectie) stap 1 of 2 kunnen ondersteunen met eventueel een verwijzing naar andere paramedici (denk aan diëtist, leefstijlcoach, podotherapeut of praktijkondersteuner) of dat operatief ingrijpen geïndiceerd is.